Dịch ngôn ngữ của bạn

Bàn MD.

Md. Tin nhắn

Tại Shree Varudi, Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sau tất cả, Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sản xuất các giấy kraft GSM thấp và BF cao dao động từ 60 đến 200 GSM và 18 đến 35 bf. Cơ sở khách hàng của chúng tôi bao gồm MNC ở Ấn Độ và trên toàn cầu.

Công ty sử dụng công suất cao hơn của công ty đã dẫn đầu theo dõi tăng trưởng của mình. Các kỹ thuật giảm chi phí và kiểm soát chi phí dẫn đến các dòng đáy được cải thiện của công ty. Bây giờ, hiện đại hóa cơ sở sản xuất hiện có và bổ sung cho năng lực sản xuất được chiếu là con đường thành công tiếp theo.

Ông Milan Vidaja.
( Cmd. )
Nhập địa chỉ email của bạn để biết tin tức và cập nhật sắp tới!
Gặp chúng tôi

SHREE VARUDI PAPERMILL LLP
Block No.-333, Behind Mahuvej
Bridge, Near Schmitten Chocolate
Factory, Near Kosamb NH-48,
Surat-394125 Guj-.(INDIA)

Nói với chúng tôi

Phone: +91 94848 22222

Gửi thư cho chúng tôi

sales@shreevarudi.com

Theo chúng tôi
shreevarudifootericon
Whatsapp